Ruiterroutes Oosterhout

Naast een fiets- en wandelroute is het natuurgebied tussen Oosterhout en Breda een ruiterroute rijker. De route is meer dan 60 km lang en loopt tussen Oosterhout en Breda door Dorst, Teteringen en Vrachelen en komt o.a. langs de Duiventoren.

In het gebied heb je te maken met verschillende terreineigenaren Staatsbosbeheer, Defensie, Brabant Water en Natuurmonumenten. Met de verschillende terreineigenaren is de route afgestemd en zijn er afspraken gemaakt over onderhoud. De route is zo aangelegd dat deze geschikt is voor ruiters en menners op enkele stukken na. Dit wordt duidelijk op de routeaanduidingspaaltjes kenbaar gemaakt. Op enkele honderden meters asfalt na, loopt de route over zandpaden en bermen.

Het natuurgebied is zeer afwisselend, van dichte bebossing naar open zandvlaktes. Van kronkelende paden in deelgebied Vrachelen tot mooie brede galoppaden in de Seterse bergen en rond Surae.

Rijden via de Brabantse ruiterknooppuntroutes werkt heel eenvoudig. Elk knooppunt heeft een nummer. Deze nummers zijn zichtbaar op bordjes langs de wegen en paden. Je rijdt eenvoudigweg van knooppunt naar knooppunt. Pijlen wijzen je de weg van het ene naar het andere knooppunt.

In overleg met Visit Brabant worden er nog borden met een overzichtskaart en gedragsregels gemaakt. Deze worden geplaatst bij diverse knooppunten.

Plan je eigen route

Via de website van Visit Brabant is het mogelijk je eigen ruiter- of menroute uit te stippelen aan de hand van de knooppunten.

Je kunt je eigen startpunt en route bepalen en middels het noteren van de paaltjes ook weer terugkeren op je startpunt.