Slotje Limburg

Slotje Limburg in Oosterhout

Het kasteel is één van de zeven slotjes van Oosterhout, waarvan er nog vijf resteren: Beveren, Borssele, Brakestein, Limburg en de Blauwe Camer. slotje Spijtenburg en slotje Tolloijsen bestaan niet meer.

Slotje Limburg dateert vermoedelijk van het begin van de vijftiende eeuw. Het slotje heeft overigens door verbouwingen en modernisering een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter verloren. Toch heeft het slotje nog een kasteelachtig karakter: de grachten, de omvang, de beide hoektorens en het restant van een derde hoektoren.

Het gebouw is van 1938 tot 1980 eigendom van de gemeente Oosterhout geweest; het functioneerde in die jaren als stadhuis. Momenteel is het in gebruik als bedrijfspand.

Locatie