Disclaimer

“Beleven in Oosterhout” doet er alles aan om de inhoud van www.beleveninoosterhout.nl steeds van de actuele informatie te voorzien en de bestaande informatie actueel te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. We nodigen je uit om onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden door te geven. Stuur dan een bericht via e-mail naar: info@vvvoosterhout.nl.  

De teksten en beelden op www.beleveninoosterhout.nl zijn van VVV Oosterhout, Oosterhout City Marketing of aangesloten partners. Met die partijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik. Soms is dit niet mogelijk omdat één of meer rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten of de erfgenamen van de rechten niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald.

Mocht je van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door ons gepubliceerd zijn op één van de communicatiekanalen jouw rechten schaadt, dan kun je contact opnemen met info@vvvoosterhout.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item en de URL of het communicatiekanaal. En om welk materiaal het gaat. Wij zullen vervolgens de bezwaren onderzoeken en met een reactie komen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover “Beleven in Oosterhout” geen zeggenschap heeft. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat “Beleven in Oosterhout” de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij “Beleven in Oosterhout”, een samenwerking tussen de VVV Oosterhout en Oosterhout City Marketing.